Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. axlar
  3. biceps

Utförande

Fäst expanderbandet runt något fast i höfthöjd. Fatta handtagen och ställ dig så bandet spänns upp så att du får önskat motstånd.

Börja draget med axlarna framför kroppen och stå med lätt böjda ben. Dra nu bak axlarna med skulderbladsmuskulaturen  och fullfölj draget genom att böja på armarna och låta överarmarna gå längs överkroppen. I slutpositionen ska skulderbladen ligga nära varandra.

Tänk på att dra ihop skuldrorna och att inte dra upp axlarna med kappmuskelns (M. trapezius) övre del.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del), M. rhomboideus,
kappmuskeln (M. trapezius, mellersta del) och överarmsböjarna (M.
biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg