Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. axlar
  3. biceps

Utförande

Fatta kabelhandtaget och sätt dig i maskinen med rak rygg i lodrät läge. Börja draget från ett läge där axeln är framför kroppen och dra axeln bakåt med skulderbladsmuskulaturen. Fortsätt draget genom att böja armen. Försök uppnå en slutposition där axeln är bakom kroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), kappmuskeln (M. trapezius, mellersta del), deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del) och överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg