Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. biceps
  3. triceps

Utförande

Hoppa upp och fatta tag i ringarna. Använd det grepp som kallas “false grip”, vilket innebär att du flekterar handen så att du hänger på handleden och inte i fingrarna. Utför nu själva pull-upen genom att häva dig uppåt med ringarna nära kroppen så långt du kan. När du nått maxläget gäller det att vinkla upp och bak armbågarna så att du hamnar i dips-position, varpå du gör en dips sista biten tills du har sträckta armar.

Tänk på att:

  1. Utföra övningen långsamt och kontrollerat
  2. Halva kroppen skall vara framför ringarna och halva kroppen bakom ringarna under hela lyftet.
  3. Använda “false grip”
  4. Träna upp din rörlighet i axlarna och brösten, förslagsvis genom övningen Flå katt. Muscle ups i ringar kräver mycket rörlighet i axlar och bröst då man ska övergå i dips-positionen efter att ha hävt sig upp.
  5. Tänk på att du måste ha tränat en hel del i ringar innan du provar denna övning, då den sliter mycket på axlar om man inte har tillräcklig stabilitet i skuldror och axlar.

Syfte/Effekt

Styrka för breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), M. teres major, överarmsböjaren (M. biceps brachii), M. brachialis, M. brachioradialis, överarmssträckaren (M. triceps brachii), bröstmuskeln (M. pectoralis major), deltamuskeln (M. deltoideus) och skulderbladsstabilisatorn (M. serratus anterior).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg