Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. framsida lår
  3. nedre rygg

Utförande

Ryck är tillsammans med stöt ett av de två olympiska lyften.

Tänk på att hålla ryggen rak under genomförandet, för att undvika att drabbas av diskbrock!

 

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus), vaderna (M. triceps surae), nedre ryggen (M. erector spinae) och kappmuskeln (M. trapezius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg