Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. vader

Utförande

Placera skivstången på axlarna och ställ dig med främre delen av fötterna på en vadplatta eller dylikt. Ställ dig med främre delen av fötterna på vadplattan, spänn bålpartiet och sträcka på benen. Pressa nu upp stången genom att kontrahera vaderna.

Syfte/Effekt

Styrka för vaderna (M. triceps surae = M. soleus och M. gastrocnemius). Isometrisk träning av de bålstabiliserande musklerna (M. quadratus lumborum, M. obliiqus internus abdominis och M. transversus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen vader