Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. vader

Utförande

Stå på ett ben på bosubollen och placera benets fot med främre delen av foten på den platta sidans mitt. Sänk nu ner hälen och pressa upp på tå. Foten har alltså kontakt med bollen under hela övningen. Du kan ta hjälp av en pinne i början om det är svårt att hålla balansen.

Syfte/Effekt

Styrka i vadmuskeln (M. soleus) samt balans och stabiliserande träning för fotledens muskulatur.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen vader