Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. vader
  2. framsida lår
  3. rumpa/säte

Utförande

Utövarna ställer sig på ett ben och greppar det andra benet i samma position som när man stretchar framsida lår.

Nu hoppar utövarna runt och försöker tackla ner varandra med bröstet eller axeln. Man kan också tillåta och använda den fria armen att dra och putta med.

Tips! Övningen kan genomföras som en kampövning, där den utövare som lyckas tackla den andre så att denne tappar greppet om sitt ben, får poäng.

 

Syfte/Effekt

Balans och hoppstyrka för vadmuskeln (M. triceps surae), framsida lår (M. quadriceps femoris), stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus) samt den mellersta sätesmuskeln (M. gluteus medius och M. piriformis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen vader