Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. raka magmusklerna
  3. framsida lår

Utförande

Spänn fast gravity bootsen runt smalbenen med krokarna mot dig. Häng dig i stången eller ringarna, pendla upp benen och haka fast krokarna i stången/ringarna. Släpp händerna och luta dig bakåt tills du hänger upp och ner. Böj nu i höften och rotera överkroppen åt ena hållet tills du når knäna med huvudet och bromsa på nervägen. Jobbadärefter åt andra hållet.

 

Syfte/Effekt

Styrka för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus
abdominis), de raka magmusklerna (M. rectus abdominis) i dess
innerläge,
M. rectus femoris och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor
fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna