Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. axlar
  3. triceps

Utförande

Sätt dig i maskinen, fatta handtagen då armarna är rakt framför dig i axelhöjd och dra armarna så långt bak som möjligt.

Syfte/Effekt

Styrka för skulderbladsmuskulaturen (M. infraspinatus, M. teres minor och M. rhomboideus), deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del), kappmuskeln (M. trapezius) och överarmssträckaren (M. triceps brachii)

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg