Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. axlar
  3. biceps

Utförande

Fäst kabelhandtagen i viktmagasinens nedersta fästen. Fatta handtaget och lyft det med konstant lätt böjd arm snett uppåt likt en boxares uppercut. Håll sedan emot på nervägen.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskelns (M. pectoralis major) övre del, deltamuskelns främre del (M. deltoideus) och isometrisk styrka för bicepsmuskeln.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst