Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. biceps

Utförande

Sätt dig mot viktmagasinet på knä på det bakre benet och på böjt ben på det främre. Fäst kabelhandtaget i det nedre läget och fatta handtaget med den arm vars kroppsidas ben är knästående. Jobba nu med lätt böjd arm in mot kroppen och snett uppåt.

Tänk på att låsa överkroppen och försök att jobba med bröstmuskeln så mycket som möjligt.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln ( M. pectoralis major) i dess innerläge samt isometrisk styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst