Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. biceps

Utförande

Sätt dig i maskinen och pressa maskinarmarna framåt med lätt böjda armar och håll emot på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major). Även isometrisk styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst