Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. triceps
  3. axlar

Utförande

Fatta tag i ringarna och hoppa upp i startläget där armarna sträckta med händerna vid höften. Bromsa ner kroppen i bottenläget och pressa därifrån upp dig till startläget.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major), överarmssträckaren (M. triceps brachii) och deltamuskeln (M. deltoideus). Övningen kräver mycket större balans och stabilitet än vanliga Dips.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst