Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. triceps

Utförande

Ställ in höjden på ringarna så att de är ca halvmetern ovanför marken och placera dem relativt brett isär. Ställ dig i armböjningsställning och spänn upp bålen så att kroppen bildar en rak linje. Håll linjen samtidigt som du böjer på armarna ner i ett djupt och brett läge och pressa sedan upp dig till utgångspositionen.

Tänk på att hålla kroppens linje hela tiden genom att konstant spänna magmusklerna.

Är övningen för lätt? Testa då den svårare varianten Breda armböjningar i ringar på låda.

Syfte/Effekt

Styrka för stora bröstmuskeln (M. pectoralis major) och överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt isometrisk styrka för den raka magmuskeln (M. rectus femoris), den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis), den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) och den tvärgående bukmuskeln (M. transversus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst