Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. biceps

Utförande

Placera ringarna några decimeter ovanför marken/golvet med repen brett isär. Fatta ringarna och ställ dig i armböjningsställning. Närma dig golvet genom att låta armarna falla utåt sidan samtidigt som du bromsar med bröstmusklerna. Dra sedan upp dig till utgångspositionen när du nått ditt maxläge. Ha lätt böjda armar under övningens rörelse.

Tänk på att spänna magmusklerna så att ryggen är rak och kroppen bibehåller sin linje.

Syfte/Effekt

Styrka för den stora bröstmuskeln (M. pectoralis major) samt isometrisk styrka för överarmsböjaren (M. biceps brachii) och den raka magmuskeln (M. rectus abdominis), den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) och inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst