Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst

Utförande

Fäst bandet i huvudhöjd och fatta båda handtagen med ena handen. Ställ dig med ena benet framför det andra med ryggen mot bandet. Luta en aning framåt med överkroppen och för den sträckta armen framåt och inåt.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst