Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. sneda magmusklerna
  3. framsida lår

Utförande

Stå på ett ben och fatta bollen i den hand som befinner sig på samma kroppssida som det ben du står på. Böj lätt på benet och stöt istället iväg bollen samtidigt som du trycker ifrån med stödbenet och pendlar upp med ett knälyft med fribenet. Andra armens hand ligger också på bollen som ett stöd för att man inte skall tappa bollen.

Tänk på att i första hand stöta iväg bollen med bröst och axel, för att den sista biten trycka på med armen.

 

Syfte/Effekt

Funktionell explosiv styrka där arbetet liknar det som sker i ett löpsteg. Balans och bålstabilitet tränas samtidigt som explosiv styrka i bröst (M. pectoralis major), axlar (M. deltoideus,
främre del), överarmssträckaren (M. triceps brachii), framsida lår (M. quadriceps femoris) och  säte (M. gluteus maximus) tränas.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst