Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna

Utförande

Sätt dig i maskinen och anpassa inställningarna efter dig. Pressa nu överkroppen framåt via armarna samtidigt som du i slutläget krummar i överkroppen. Håll sedan emot på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna