Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Fäst bandet i huvudhöjd i en stolpe eller dylikt. Ställ dig med ryggen mot bandet och fatta bandets båda handtag med ena handen. Lås överarmen vid huvudet, luta dig framåt på ena benet och pressa upp underarmen med hjälp av överarmssträckarna.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps