Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. rumpa/säte

Utförande

Fäst ena änden av bandet i stolpe eller liknande och den andra änden runt din vrist. Håll fast i ett räcke eller dylikt med ena handen. Stå med kroppen med det andra benet närmast bandets fästpunkt. För nu benet utåt sidan från kroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus medius + maximus) och höftböjaren (M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna