Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. rumpa/säte

Utförande

Sätt dig i maskinen och pressa benen utåt, alltså isär från varandra, och håll emot på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjaren (M. tensor fasciae latae) och den mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna