Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. rumpa/säte

Utförande

Fäst en fotmanchett i vajern till kabelmaskinen. Spänn fast fotmanchetten på vristen, vänd sidan av kroppen mot viktmagasinet så att foten utan manchetten hamnar närmast viktmagasinet och lyft det yttre benet utåt sidan utan att böja det. Isolera höften så att du bara jobbar med höftböjarmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjaren (M. tensor fasciae latae) och den mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna