Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. insida lår

Utförande

Fäst ena änden av bandet i stolpe eller liknande och den andra änden runt din vrist. Ställ dig med med ryggen mot bandet och grip tag i ett räcke eller liknande för att få stabilitet. Gör nu knälyft med det ben vars vrist är fäst med expanderbandet.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna