Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna

Utförande

Person A ligger på rygg på golvet och lyfter ena benet upp mot bröstet med böjt ben, som vid ett knälyft. Samtidigt utgör person B ett motstånd genom att trycka emot A:s aktiva knä.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna