Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. rumpa/säte

Utförande

Person A lägger sig med sidan av kroppen på golvet. Person B lägger nu handen på A:s vrist och utgör ett motstånd då A ska lyfta benet uppåt. På nervägen försöker A bromsa benet samtidigt som B fortsätter att utgöra ett motstånd.

 

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjaren (M. tensor fasciae latae) och den mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna