Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. framsida lår

Utförande

Fäst ena änden av bandet i stolpe eller liknande och den andra änden runt din vrist. Ställ dig med med ryggen mot bandet och grip tag i ett räcke eller liknande för att få stabilitet. Gå upp på tå med det fria benet och dra därefter upp höften med det ben vars vrist är fäst med expanderbandet. Jobba med rakt ben.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae) och M. rectus femoris.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna