Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. framsida lår
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Stå på bollen på ett ben och hitta ett balansläge. Lyft nu det andra benet uppåt/framåt och sänk det långsamt tillbaka.

Tänk på att spänna upp de inre magmusklerna för att motverka svank samt för att träna den stabiliserande styrkan.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae) och för den raka lårmuskeln (M. rectus femoris). Även stabiliserande styrka för fotledsmuskulaturen och för den inre bålmuskulaturen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna