Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna

Utförande

Fäst en fotmanchett i vajern till kabelmaskinen. Spänn fast fotmanchetten på vristen, vänd ryggen mot viktmagasinet och lyft benet med manchetten framåt och uppåt genom att böja benet som vid ett knälyft. Isolera höften så att du bara jobbar med höftböjarmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna