Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna

Utförande

Ställ in maskinens svingarm så att den pekar neråt. Placera ovansidan av det inre benets knä mot svingarmens kudde och lyft svingarmen genom att göra ett knälyft. Lås höftpartiet under övningens gång.

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna