Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. höftböjarna
  2. framsida lår

Utförande

Fäst en fotmanchett i vajern till kabelmaskinen. Spänn fast fotmanchetten på vristen, vänd ryggen mot viktmagasinet och lyft benet med manchetten framåt utan att böja det. Isolera höften så att du bara jobbar med höftböjarmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae) och för en av lårets framsidemuskler (M. rectus femoris).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen höftböjarna