Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg på bänken med ryggen på bosubollen och med benen och rumpan utanför bänken. Lyft de raka benen upp över lodrätt läge och bromsa emot långsamt på nervägen. Som belastning kan man klämma fast en hantel mellan fötterna eller använda sig av viktbälte.

OBS! Denna övning lämpar sig inte till dig som har problem med nedre delen av ryggen.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis, nedre delen), den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna