Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Sätt dig i maskinen och ställ in sitshöjden så att du inte når handtaget utan att använda fotpedalen. Fatta handtaget och pressa armarna till ett sträckt läge samtidigt som överarmarna är fixerade.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps