Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. raka magmusklerna
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Starta från den framåtböjda positionen genom att hoppa med små steg framåt med händerna. Se till att hela tiden ha en platt rygg utan svank. Stanna i en position strax innan du känner att du är på väg att börja svanka. Ifrån denna position ska du nu hoppa in med benen tillbaka till grundpositionen. En lättare variant av denna övning är Masken.

Syfte/Effekt

Bålstabiliserande styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis), den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis), den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis) och den tvärgående bukmuskeln (M. transversus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps