Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. axlar
  3. bröst

Utförande

Sätt dig i maskinen och ställ in kuddarna så att de ligger kloss an mot benen. Greppa handtagen, vinkla bak armbågarna och pressa ned vikten så att armarna sträcks ut.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckarna (M. triceps brachii), deltamuskeln (M. deltoideus främre del) samt stora och lilla bröstmuskeln (M. pectoralis major och M. pectoralis minor).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps