Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. baksida lår
  2. rumpa/säte
  3. nedre rygg

Utförande

Hängfrivändning på ett ben är en svår övning och vi rekommenderar att du tar hjälp av
någon som kan första tillfällena och som kan hjälpa dig att utföra
övningen korrekt. Det är en fördel om du har lärt dig vanliga frivändningar innan du börjar med denna övning.

En hängfrivändning utförs med skivstång från höften med axelbred handfattning.

För att träna upp rörligheten som
krävs i denna övning är aktiva rörlighetsövningar lämpliga och
framförallt "Komplex rörlighetsövning".

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus, M. gluteus medius och M. piriformis), vader (M. triceps surae), nedre rygg (M. erector spinae) och kappmuskeln (M. trapezius).

Syftet med denna övning är att man tränar idrottsspecifik explosiv styrka, eftersom många idrottsgrenar sker på ett ben i taget. På ett ben aktiveras också höftens stabiliserande muskler, vilket är viktig styrka att ha i framförallt hopp.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen baksida lår