Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. övre rygg

Utförande

Person A ligger ner på mage varpå person B sitter på A:s vader som en motvikt. A gör nu en ryggresning med vridning åt ena hållet, går ner och upp och vrider åt andra hållet.

Tänk på att först lyfta ryggen och att sedan vrida.

 

Syfte/Effekt

Styrka för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae, framförallt M. rotatores) samt kappmuskeln (M. trapezius, mellersta del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg