Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Stå upp och håll ett kabelhandtag (helst i armbågshöjd) som sitter fast i en dragapparat och rotera utåt. Tänk på att låsa överarmen och jobba med axelns supinatorer.

Syfte/Effekt

Styrka för armens utåtrotatorer; M. supraspinatus, M. infraspinatus och M. teres minor.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar