Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Ställ dig bredare än axelbrett med benen och med ena axeln under stocken. Spänn nu upp bålmuskulaturen och pressa stocken uppåt. Bromsa sedan på nervägen. Tänk på att vinkla ut armbågen åt sidan och att hålla kroppshållningen rak.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus) och överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt stabiliserande styrka för framförallt de inre + yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus internus + externus abdominis) och bukpressen (M. transversus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar