Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. biceps

Utförande

Fatta handtagen som är fästa i den lägre delen av viktmagasinen, sätt dig på bänken och drag kabelhandtagen från vågrätt läge och upp till lodrät läge.

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus, mellersta del) och även överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar