Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Ställ dig med fötterna mitt på bandet och fatta bandets handtag med händerna. Lyft nu armarna framåt. För att få större motstånd kan du placera mer av bandet mellan fötterna.

Tänk på att stå med lätt böjda ben och med spänd bål för att få en stabil position.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, främre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar