Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. bröst

Utförande

Person A ställer sig framför person B som greppar runt A:s handleder. A pressar nu upp sina lätt böjda armar samtidigt som B håller emot. På tillbakavägen håller A emot och B pressar ner armarna.

 

Syfte/Effekt

Styrka i axlarna (M. deltoideus) och kappmuskeln (M. trapezius) för person A samt styrka i bröst (M. pectoralis major) och den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) för person B.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar