Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps
  3. raka magmusklerna

Utförande

Person A ställer sig i handstånde med stöd från person B som stödjer A genom att hålla runt dennes ben.

A ser till att spänna bålen för att inte svanka och böjer sedan på armarna och bromsar sig ner med huvudet mot underlaget. Härifrån pressar sig A upp igen till utgångsposition.

 

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus, mellersta och främre del), för överarmsböjaren (M. triceps brachii) samt isometrisk styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis), bukpressen (M. transversus abdominis) och inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar