Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps
  3. bröst

Utförande

Ställ in ringarna i samma höjd som den låda/bänk du ska sätta fötterna på. Ställ dig nu i armböjningsställning med fötterna på lådan/bänken och händerna i ringarna. Böj nu armarna djupt ner och pressa dig uppåt. Jobba med armarna längs med kroppen och sikta med händerna mot höften. Det gäller även att placera bänken så att ringarna naturligt hamnar ner mot höften.

Tänk på att spänna bukmuskulaturen för att inte svanka.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus), överarmssträckaren (M. triceps brachii), bröstmuskeln (M. pectoralis major) samt isometrisk styrka för den raka bukmuskeln (M. rectus abdominis) och den inre + yttre sneda bukmuskeln (M. obliiqus internus + externus abdominis).

Förövning till Planche push ups, där benen är i luften.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar