Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps

Utförande

Sätt dig i maskinen, använd bred fattning, pressa upp handtagen och håll emot på nervägen.

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus, mellersta del) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar