Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps

Utförande

Fäst bandets ena ände över huvudhöjd i stolpe eller liknande. Fatta bandets andra ände med ena handen. Ställ dig med sidan av kroppen mot bandet och dra armen utåt.

Tänk på att ha armen sträckt under övningens gång.

Syfte/Effekt

Styrka för M. teres minor, M. infraspinatus och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar