Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst kabelhandtaget i viktmagasinets nedersta fäste. Ställ dig med höger sida mot viktmagasinet och fatta kabelhandtaget med vänster hand. Lyft nu handtaget utåt sidan och ifrån kroppen och håll emot på nervägen. Byt därefter arm.

Variera gärna övningen genom att lyfta med start bakom kroppen och genom att lyfta i olika vinklar.

 

Syfte/Effekt

Styrka för axelns deltamuskel (M. deltoideus, mellersta del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar