Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. triceps
  3. bröst

Utförande

Stå eller sitt med hantlarna framför bröstet och med armbågarna pekandes framåt och med 90 grader i armbågsleden. Håll hantlarna så att handflatorna pekar emot varandra. Pressa nu hantlarna uppåt/bakåt och stanna strax innan armarna sträcks. Håll därefter emot på nervägen.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, främre och mellersta del), bröstmuskeln (M. pectoralis major, övre del) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar