Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Sitt längst ut på bänken och fatta hantlarna. Starta med hantlarna under benen, luta något framåt och lyft armarna uppåt och åt sidan.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus mellersta och bakre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar