Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst bandets ena ände över huvudhöjd i stolpe eller liknande. Fatta bandets andra ände med ena handen. Ställ dig med sidan av kroppen mot bandet och dra armen inåt.

Tänk på att ha armen sträckt under övningens gång.

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus, mellersta del)

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar