Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar

Utförande

Fäst V-handtaget i kabelmaskinens nedre fäste. Fatta handtaget med pronerad fattning och ställ dig mot viktmagasinet med böjda ben. Dra nu handtaget upp mot hakan med armbågarna utåt. 

Tänk på att endast dra såpass högt att det känns behagligt. Tänk också på att deltamuskeln (M. deltoideus) och inte med kappmuskeln (M. trapezius).

 

Syfte/Effekt

Styrka för deltamuskeln (M. deltoideus mellersta del) och kappmuskeln (M. trapezius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar